Diagnostiek info Hoofdbehandelaars

psychologisch onderzoek Wilma de Moor

Psychodiagnostisch onderzoek – informatie voor behandelaars

LABYRiNT biedt vrijgevestigde praktijken en instellingen in de jeugdzorg de mogelijkheid hun kinderpsychologisch onderzoek uit te besteden. Ook na de transitie naar de gemeenten, kunnen gecontracteerde hoofdbehandelaars LABYRiNT als deelbehandelaar of onderaannemer inhuren. Ik beschik hiervoor over de vereiste registraties en opleiding.

Flexibele inzetbaarheid heeft veel voordelen met korte lijnen en snel vakkundig resultaat. Alleen kosten wanneer het moet, zoals in het geval van wachtlijsten of bij ziekte/verlof. Geen arbeidscontract, geen werkgeverslasten. Wel een prettige en open samenwerking met een ervaren en betrokken beroepskracht, onder heldere afspraken en met scherpe tarieven. De afname van het onderzoek vindt plaats in de eigen professionele praktijkruimte van LABYRiNT.

Vanuit de onderzoeksvragen van de opdrachtgever en met behulp van met zorg geselecteerde tests, lever ik snel en kwalitatief hoogwaardig maatwerk. Ik werk hierbij altijd in goed overleg en voer het adviesgesprek met ouders samen met de hoofdbehandelaar. Desgevraagd overleg ik referenties van praktijken, waarvoor ik sinds 2006 met regelmaat psychodiagnostisch onderzoek verricht.

Kies voor kwaliteit en deskundigheid en besteedt kinderpsychologisch onderzoek uit aan LABYRiNT. Hoofdbehandelaars kunnen voor meer informatie contact opnemen en een afspraak maken voor een vrijblijvend en informerend gesprek.

Effectief uitgevoerde psychodiagnostiek bij aanvang van een behandeltraject is uiteindelijk kostenbesparend

terug naar psychologisch onderzoek

 

 

kinderpsychologisch onderzoek Wilma de Moor

Save

Save