Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek LABYRiNT

Intelligentieonderzoek – info voor ouders

Wanneer een intelligentieonderzoek?

Om verschillende redenen kunnen er vragen bestaan over het intelligentieniveau van een kind. Het kan zijn dat een kind moeite heeft op school, regelmatig extra uitleg nodig heeft of het werk steeds niet op tijd af heeft. Ook kan het voorkomen dat een kind zich op school verveelt, het schoolwerk niet uitdagend genoeg vindt en steeds juist heel snel klaar is. Soms komt het schooladvies van de basisschool en/of de uitslag van een Cito-toets niet overeen met jullie eigen verwachtingen. Ook dan kan een intelligentieonderzoek opheldering geven.

Had ik dit maar veel eerder geweten ….

Zijn er vragen over de cognitieve capaciteiten van jullie kind, dan kan een onderzoek dus zeker zinvol zijn. Een intelligentiemeting geeft duidelijkheid en inzicht in de sterke – en minder sterke capaciteiten van je kind. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de verbale intelligentie en de performale intelligentie. De verbale intelligentie geeft een beeld van het vermogen van jullie kind om taal in te zetten voor het redeneren, geven van uitleg of nadenken over oplossingen van problemen. De performale intelligentie gaat in op de niet-talige vaardigheden van jullie kind, die nodig zijn om handelingen te plannen en uit te voeren, zoals visueel inzicht of praktisch redeneren. Soms komt een groot verschil tussen de verbale – en performale intelligentie naar voren: het intelligentieprofiel is dan niet in evenwicht en er is sprake van onregelmatig presteren. Je spreekt dan over een disharmonisch profiel of een V/P-kloof. Dit laatste kan ook op sociaal-emotioneel vlak tot problemen leiden.

Ik snap nu waarom hij zich gedraagt, zoals hij zich gedraagt.

Werkwijze en tarief

Ik verricht intelligentieonderzoek bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Hierbij werk ik met de WISC-III. Dit is de meest gebruikte en meest betrouwbare intelligentietest voor kinderen en jongeren in Nederland. De meeste kinderen die bij mij in de praktijk komen, vinden de test leuk om te doen. Het zijn 13 heel verschillende subtests, waarbij soms gepuzzeld wordt of antwoord op vragen gegeven moet worden. Door mijn jarenlange ervaring, weet ik kinderen met spanning of weerstand snel op hun gemak te stellen.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit drie onderdelen: eerst een telefonische voorbespreking, dan de testafname en tot slot het uitkomstgesprek. Ook wordt voor jullie een overzichtelijk rapport met de uitkomsten opgesteld.

Voor de afname van de intelligentietest wordt ± 2,5 uur ingepland. Dit is altijd in de ochtend en ouder(s) zijn hierbij niet aanwezig. Binnen tien werkdagen vindt het uitkomstgesprek plaats, waarin jullie op een begrijpelijk manier uitleg krijgen. Het is hierbij vooral belangrijk wat de uitkomst van het onderzoek voor jullie kind betekent. Na afloop van het gesprek krijgen jullie het onderzoeksrapport mee naar huis.

Het volledige onderzoek kost 450,00 euro. Dit mag in 2 termijnen betaald worden. Zorgverzekeraars vergoeden intelligentieonderzoek in de regel niet.

Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar ….

terug naar psychologisch onderzoek

 

 

WISC III Deventer