Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek LABYRiNT

Intelligentieonderzoek – info voor ouders

Wanneer een intelligentieonderzoek?

Om verschillende redenen kunnen er vragen bestaan over het intelligentieniveau van een kind. Het kan zijn dat een kind moeite heeft op school, regelmatig extra uitleg nodig heeft of het werk steeds niet op tijd af heeft. Ook kan het voorkomen dat een kind zich op school verveelt, het schoolwerk niet uitdagend genoeg vindt en steeds heel snel klaar is. Soms komt het schooladvies van de basisschool en/of de uitslag van een Cito-toets niet overeen met jullie eigen verwachtingen. Ook dan kan een intelligentieonderzoek opheldering geven.

Had ik dit maar veel eerder geweten ….

Zijn er vragen over de cognitieve capaciteiten van jullie kind, dan kan een onderzoek dus zeker zinvol zijn. Een intelligentiemeting geeft inzicht in de sterke – en minder sterke capaciteiten van je kind. Grote verschillen zijn soms ook aanleiding van problemen op sociaal vlak.

Bij de recent uitgebrachte WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children – vijfde editie) wordt gekeken naar het totaal-IQ en vijf primaire indexen met soms daarbij nog secundaire (aanvullende) indexen. De uitkomsten geven inzicht in algemene taalvaardigheden (Verbaal Begrip Index), algemene leervaardigheden (Fluid Redeneer Index), visueel ruimtelijke vaardigheden (Visueel Ruimtelijke Index), het werkgeheugen (Werkgeheugen Index) en de verwerkingssnelheid (Verwerkingssnelheid Index). Ook kan rekening gehouden worden met bijkomende problemen, zoals spraak- en/of taalproblemen (Niet Verbale Index) en problemen met het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid (Algemene Vaardigheids Index). Hiermee kan een schatting gemaakt worden van het algemene intelligentieniveau én wordt een cognitief sterkte-zwakte profiel opgesteld. De prestaties van het kind (vanaf tien jaar en ouder) hebben een voorspellende waarde en geven aan in welke mate verwacht wordt dat er geprofiteerd kan worden van het onderwijsaanbod.

Ik snap nu waarom hij zich gedraagt, zoals hij zich gedraagt.

Werkwijze en tarief

Ik verricht intelligentieonderzoek bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Hierbij werk ik met de WISC-V-NL. De meeste kinderen die bij mij in de praktijk komen, vinden de test leuk om te doen. Het zijn tot 14 verschillende onderdelen (subtests), waarbij soms gepuzzeld wordt of antwoord op vragen gegeven moet worden. Door mijn jarenlange ervaring, weet ik kinderen met spanning of weerstand snel op hun gemak te stellen.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit drie onderdelen: eerst een telefonische voorbespreking, dan de testafname en tot slot het uitkomstgesprek. Ook wordt voor jullie een overzichtelijk rapport met de uitkomsten opgesteld.

Voor de afname van de intelligentietest wordt ± 2,5 uur ingepland. Dit is altijd in de ochtend en ouder(s) zijn hierbij niet aanwezig. Binnen tien werkdagen vindt het uitkomstgesprek plaats, waarin jullie op een begrijpelijk manier uitleg krijgen. Het is hierbij vooral belangrijk wat de uitkomst van het onderzoek voor jullie kind betekent. Na afloop van het gesprek krijgen jullie het onderzoeksrapport mee naar huis.

Een volledig intelligentieonderzoek kost 550,00 euro. Dit mag in 2 termijnen betaald worden. Zorgverzekeraars vergoeden intelligentieonderzoek in de regel niet. LABYRiNT is vrijgesteld van btw.

Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar ….

terug naar psychologisch onderzoek

 

 

WISC III Deventer