Het Vergeten Kind

LABYRiNT is donateur van Stichting Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.

 

Kijk voor meer informatie op: www.hetvergetenkind.nl

Vergoeding en tarieven 2024

De tarieven van LABYRiNT zijn met ingang van 2024 ongewijzigd gebleven.

Ik ben gecontracteerd bij de meeste zorgverzekeraars. Bekijk de lijst met verzekeraars die counselling (deels) vergoeden: KLIK hier. Counselling valt onder de complementaire/alternatieve zorg op de aanvullende polis. Ik ben aangesloten bij de ABvC, RBCZ en SKJ.