Vergoeding en tarieven 2024

De tarieven van LABYRiNT zijn met ingang van 2024 ongewijzigd gebleven.

Ik ben gecontracteerd bij de meeste zorgverzekeraars. Bekijk de lijst met verzekeraars die counselling (deels) vergoeden: KLIK hier. Counselling valt onder de complementaire/alternatieve zorg op de aanvullende polis. Ik ben aangesloten bij de ABvC, RBCZ en SKJ.