Home

LABYRiNT kind- en jeugdcounselling

kindercoach LABYRiNT

Kindercoaching

Als kindercoach en counsellor help ik kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Dit kan bijvoorbeeld komen door boosheid, onzekerheid, verdrietig zijn of faalangst. Soms speelt een scheiding of het overlijden van een dierbare een rol.

psychologisch onderzoek LABYRiNT

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek met de WISC-V-NL geeft inzicht in de sterke en minder sterke cognitieve capaciteiten van je kind. Dit kan helderheid geven bij het nemen van beslissingen als school- of niveaukeuze. Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

pubercoach LABYRiNT

Coaching voor jongeren

In de puberteit verandert er veel. Soms kom je er als ouder(s) niet uit en is er thuis veel ruzie. Of ben je zelf een jongere en voel je je onzeker, boos of ongelukkig? Als counsellor bied ik een luisterend oor en help je weer op weg.

Je wilt dat het weer goed gaat met je kind en je zoekt hulp.

Als ouder merk je dat je kind het moeilijk heeft. Soms is duidelijk waarom, soms ook niet. Dit kan een gevoel van machteloosheid en verdriet geven, zowel bij jou als bij je kind zelf. Kinderen kunnen niet altijd onder woorden brengen wat ze voelen. Vaak laten ze door gedrag zien wat er van binnen speelt. Door bijvoorbeeld te huilen, boos of stil te zijn. Meestal schuilt achter (storend) gedrag een onvervulde behoefte. Ik ga samen met je kind op zoek en ontdek talenten, behoeftes én oplossingen.

Ook veel jongeren vinden hun weg naar mijn praktijk. Zij ervaren counselling als positief, omdat er alle ruimte en erkenning is om op hun eigen manier aan een oplossing te werken. Dit kunnen problemen zijn met school, vriendschappen of met hun ouder(s). Pubers voelen zich thuis vaak niet begrepen, terwijl ouders denken dat hun zoon of dochter niet luistert. Ik kan helpen om anders met elkaar te communiceren. Zodat in plaats van moeite en strijd, rust en echt contact ontstaat.

Wat is het verschil tussen coaching en counselling?

Ik ben zowel coach als counsellor. Er is veel overlap en in beide gevallen word je oprecht gehoord en weer verder geholpen. Er is ook verschil. Counselling wordt wel ’therapie-light’ genoemd. Dit betekent dat waar nodig er ruimte en aandacht is voor onderliggende oorzaken en gevoelens. Consulten bij LABYRiNT zijn er altijd op gericht om inzicht te krijgen in jezelf en de problemen die er spelen én om soms gewoon je hart te luchten.

Wilma de Moor

Wilma de Moor

Toegepast psycholoog Registercounsellor ABvC® Kinder- en jongerencoach

  • Betrokken
  • Oplossingsgericht
  • Betrouwbaar

Maak een afspraak

voor een gratis kennismaking